SEZNAM ČLENŮ České psychoanalytické společnosti
jejichž odborná úroveň je garantována vrcholnou profesní organizací, Mezinárodní psychoanalytickou asociací, založenou Sigmundem Freudem v roce 1908.

M   člen
AM   asociovaný člen
EM emeritní člen

Tréninkoví a supervizní psychoanalytici:
MUDr. Miroslav BORECKÝ  (M)  
MUDr. Kamil ČERNÝ  (M)  
PhDr. Petr JUNEK  (M)  
Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.  (M)  
Doc. PhDr. Jana KOCOURKOVÁ  (M)  
PhDr. Martin MAHLER  (M)  
Doc. MUDr. Václav MIKOTA, CSc.  (M)  
PhDr. Václava PROBSTOVÁ, CSc.  (M)  
PhDr. Michael ŠEBEK, CSc.  (M)  

 
Členové:
Mgr. Martin BABÍK  
MUDr. Alena BAXOVÁ  (M)  
PhDr. Lubica BŘEZINOVÁ  (M)  
MUDr. Radan BŘEZINA  (M)  
PhDr. Václav BURIÁNEK  (M)  
MUDr. Martin DEJDAR  (AM)
MUDr. Věra FISCHELOVÁ  (EM)  
MUDr. Hynek FORMAN (AM)
MUDr. Michaela GÜTIGOVÁ  (M)  
PhDr. Marie HOŠKOVÁ  (M)  
MUDr. Zuzana JELÍNKOVÁ  (AM)  
PhDr. Markéta KARLOVÁ  (AM)  
MUDr. Marie KOPŘIVOVÁ  (M)  
PhDr. Marie KOHOUTKOVÁ  (M)  
Mgr. Kamila MARTINOVÁ  (AM)  
MUDr. Ondřej PĚČ  (M)  
MUDr. Ivana RŮŽIČKOVÁ  (M)  
MUDr. Alexey SHIBAEV  (AM)  
MUDr. Vladimír SINGER  (M)  
PhDr. Jan ŠIKL, PhD.  (AM)
PhDr. Zdeněk ŠIKL  (EM)  
MUDr. Darina ŠTÚROVÁ  (AM)  
PhDr. Slavoj TITL  (M)  
PhDr. Bohumila VACKOVÁ  (EM)  
MUDr. Jaroslav VANĚK  (AM)  
PhDr. Luděk VRBA  (M)  

 
Čestní členové:
Lee ASCHERMAN
Harold BLUM
Friedrich-Wilhelm EICKHOFF  
Haydée FAIMBERG  
Eugenia FISCHER  
René FISCHER  
Axel HOFFER
PhDr. Hana JUNOVÁ  
† Rafael MOSES  
Eva PAPIASVILI
Alexandra K. ROLDE
John STEINER
Léon WURMSER  


adresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz