Klub přátel psychoanalýzy vznikl v roce 2009 jako pokus navázat na veřejné přednášky a diskuse, které pořádali pražští psychoanalytici v polovině třicátých let minulého století. Emanuel Windholz, Otto Fenichel a další kolegové tehdy zvali laickou veřejnost k setkáním, na kterých měli hosté příležitost dozvědět se více o psychoanalýze a také o jejích styčných bodech s tehdejší kulturou a vědou. Zájem o přednášky tehdy byl poměrně značný, zejména ze strany německy hovořících Pražanů.

Jako psychoanalytici sdružení v České psychoanalytické společnosti chceme i dnes hledat živý dialog s pražskými i mimopražskými laiky, studenty a odborníky z jiných humanitních či přírodovědných oborů, abychom se vyhnuli společenské izolaci a škodlivé výlučnosti. Přejeme si při takových setkáních v rámci Klubu přátel psychoanalýzy mj. ukazovat psychoanalýzu jako přitažlivou a stále se rozvíjející sféru psychologické léčby a bádání o vnitřním světě člověka. Kromě jiného považujeme za důležité vzbudit u účastníků klubových setkání zájem o náš obor, eventuálně i o získání psychoanalytického vzdělání v našem výukovém institutu.

Klub by měl být prospěšný také pro nás psychoanalytiky tím, že se nás bude učit o psychoanalýze hovořit jazykem laicky srozumitelným, dovolí nám získat realističtější pohled na místo psychoanalýzy v širším kulturním a profesionálním kontextu a obohatí nás novými intelektuálními podněty, které by klubové diskuse měly nabídnout.


adresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz