Michael ŠEBEK

Zkoumání procesu v psychoanalýze
Přehled nejdůležitějších výzkumných projektů

(Osnova příspěvku předneseného v Lékařském domě v Praze dne 5.4.2004)The Berkeley Psychotherapy Research Project (E.E. Jones)

 • Terapeutická akce: interpretace a interakce se vzájemně doplňují.
 • Význam interpretace interakčních vzorců je centrální pro psychickou změnu
 • Citová angažovanost terapeuta podporuje pacientovo zlepšení
 • Interakční vzorce – opakující se sekvence formální i obsahové mezi pacientem a terapeutem (např. „hra na blbce“)
Co
re Conflictual Relationship Theme (CCRT – Luborsky 1976)
- skládá se z následujících relativně snadno určitelných komponent:
 • Přání
 • Reakce Já/Nadjá
 • Reakce ostatních
Control Mastery Theory (Weiss, Sampson, 1986, 1993)

 • Nevědomý terapeutický plán pacienta
 • Systém nevědomých patogenních přesvědčení (v přenosu)
 • Pacientovy akce na zkoušku nepotvrzující patogenní přesvědčení (Terapeut buď prochází nebo neprochází „testem“ pacienta)
 • Interpretace osvětlující patogenní přesvědčení vedou k vhledu a větší svobodě pacienta (snížení úzkosti) volně asociovat
 • A přinášet další materiál z paměti, který dále lze interpretovat
 • Tím pacient získává kontrolu nad svými původními patogenními přesvědčeními
Configurational analysis and role-relationship models (CARR) (Mardi Horowitz od r.1987)

 • Schémata jsou významové struktury, které ovlivňují myšlení, plánování a chování k druhým. Schémata jsou nevědomá a součástí předvědomí, organizují proces kontroly emocí, pomáhají formovat vědomé prožívání, jejich deriváty tvoří systémy (vědomých) přesvědčení (beliefs). Jsou to také schémata vztahu Já – Druzí. Sekvence činností jsou řízeny schématy. Jsou to také formy vědění, percepce a procesování informace.
 • PA zde má vztah ke kognitivní psychologii a procesování informací – je to most k ostatním vědám.
Multiple Code theory (MCT)(Bucci, W.) (1995 – 2000)

 • Teorie založená na teorii mnohonásobného kódování a referenčním procesu, který popisuje interakci biologických, emočních a kognitivních systémů
 • Všechny informace, včetně emočních, jsou reprezentovány a prováděny ve třech hlavních formách (systémech): subsymbolic nonverbal processing, které dominuje somatické a sensorické oblasti, dále symbolický nonverbální systém – (představy, fantazie), symbolický – verbální systém jazyka
 • Tyto tři systémy jsou spojeny REFERENČNÍM PROCESEM.
 • PA léčba se soustřeďuje na emoční schémata – jsou tvořena komponentami všech tří systémů. Cílem léčby je integrace těchto třech systémů, které byly disociovány

© Michael Šebek, 2004