Psychoanalytický institut (PI) ČPS je zřizován Českou psychoanalytickou společností jako její organizační složka. Personálně je tvořen všemi tréninkovými analytiky. Důležitou složkou PI je tréninkový výbor (TV).

Na základě standardů Mezinárodní psychoanalytické asociace (IPA) PI vybírá a připravuje kandidáty psychoanalýzy pro povolání psychoanalytika. Organizuje přípravu tréninkových analytiků na jejich tréninkovou a supervizní činnost.

Vzdělávání v rámci PI je přizpůsobeno charakteru práce budoucích odborníků, jenž záleží zejména v pravidelné dlouhodobé intenzivní práci s pacientem. Kandidáti procházejí vlastní psychoanalýzou ve standardní frekvenci 4x týdně, studují rovněž teorii a techniku. Tato část vzdělávání trvá 4 roky a probíhá jednou týdně za fyzické přítomnosti lektora a frekventantů. Získávané dovednosti budoucího psychoanalytika jsou tedy jak faktické, tak prožitkové. Po zkouškou završeném teoretickém vzdělávání následuje supervize obvykle dvou klinických případů, u každého nejméně 75 supervizních hodin při frekvenci 1x týdně. Budoucí tréninkoví a supervizní psychoanalytici nadto absolvují 4leté nadstavbové vzdělávání. Obě úrovně studia jsou zakončeny sepsáním a prezentací závěrečné práce.adresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz