ČESKÁ PSYCHOANALYTICKÁ SPOLEČNOST,
komponentní společnost Mezinárodní psychoanalytické asociace (IPA),
s nepřerušenou historickou kontinuitou od 20. let minulého století a se sídlem v Praze zve psychiatry, psychology, event. pokročilé vysokoškolské studenty těchto oborů do

INDIVIDUÁLNÍHO PSYCHOANALYTICKÉHO VÝCVIKU

v trvání minimálně 600 hodin,
několikaletého teoretického a klinického studia psychoanalýzy
a dvou supervizí v trvání celkem 150 hodin,
s účastí na odborném životě naší Společnosti i v mezinárodních aktivitách kandidátů psychoanalýzy.
Po absolvování celého výcviku lze získat mezinárodně uznávaný statut psychoanalytika - člena IPA.

Do výcviku mohou vstoupit také mimopražští zájemci, kterým nabízíme modifikované podmínky, aby pro ně byl výcvik časově a organizačně snáze dostupný.

Kontakt:
MUDr. Miroslav Borecký
tel. 266 315 571
e-mail:
borecky@vol.cz


adresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz